Ngày đăng : 22/11/2013 03:11:20 PM
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị quyết số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. - Căn cứ Luật thương mại được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua theo nghị quyết số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006. - Căn cứ vào khả năng và nhu cầu mua, bán, thương mại của công ty với khách hàng, công ty chúng tôi lấy tiêu chí cung cấp hàng hóa đúng chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và cung cấp những giấy tờ, chứng từ hợp lệ, bán hàng có hóa đơn VAT theo Luật thương mại đã ban hành.

 

      Chất lượng và quy cách hàng hóa:

       -              Hàng hóa được chào bán theo đúng catalogue của nhà sản xuất

       -              Hàng hóa được cung cấp đảm bảo theo đúng chủng loại, ký hiệu, tính năng kỷ thuật của nhà sản xuất

       -              Thời hạn bảo hành được quy định chung là 1 năm

      Giao hàng:

       -              Tùy vào thỏa thuận của công ty và khách hàng

       -              Giao hàng miễn phí ( nội thành ) cho khách hàng sau khi hòan thiện các thủ tục mua bán

      Thanh toán:

      -              Tùy thuộc vào giao dịch của khách hàng và công ty. việc thanh toán được chia theo nhiều hình thức để đảm bảo đựợc quyền

              lợi của đôi bên và khả năng hợp tác lâu dài.

      -              Phương thức thanh tóan bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan

      -              Thời hạn thanh toán: kể từ ngày nhận hàng và chậm nhất là 3 ngày

      -              Phí thanh toán chuyển khoản: bên mua thanh toán

      -              Đồng tiền thanh toán: VNĐ/ USD/ EUR

     Chứng từ giao hàng đính kèm:

      -              Hóa đơn VAT

      -              Giấy bảo hành sản phẩm

      -              Hợp đồng mua bán

    Trách nhiệm của công ty và khách hàng:

             Trách nhiệm của công ty

     -              Công ty cam kết cung cấo cho quý khách hàng  đảm bảo đúng theo yêu cầu, đúng xuất xứ và số lượng như đã ký hợp đồng

             với khách hàng.

     -              Thực hiện đúng tiến độ giao hàng, công ty có trách nhiệm hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng, lắp đặt, vận hành máy.

     -             Công ty đề nghị khách hàng cùng ký vào biên bản Giao Nhận Máy Và Xác Nhận Tình Trạng Máy (Biên bản này là một phần

             không thể tách rời của hợp đồng này)

 

            Trách nhiệm của khách hàng

     -              Thực hiện thanh toán cho công ty theo đúng điều kiện thanh toán ghi trong hợp đồng

     -              Có trách nhiệm nhận hàng hóa ngay sau khi công ty thông báo cho khách hàng về việc giao hàng

     Điều khoản bảo hành và hậu mãi

     ·                    Bảo hành

     -          Công ty chịu trách nhiệm bảo hành trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

    -           Trong thời gian bảo hành, ngoại trừ các lỗi hư hỏng do kỹ thuật hay do nhà sản xuất, các nguyên nhân khác do khách hàng

           gây ra như: tự ý sửa chữa, hư hỏng do sử dụng không đúng theo chỉ dẫn, không đúng điện áp, hoặc có hành động gây bể, nứt,

           cháy… khách hàng sẽ phải chịu 100% các chi phí thay thế linh kiện,… theo mức độ hỏng hóc dựa vào Biên Bản Giám Định Mức

           Độ Hỏng Hóc Của Máy. Còn các hỗi khác do thiên tai gây ra, thì hai bên sẽ thương lượng giải quyết. Biên bản này được lập có sự

           chứng kiến và ký xác nhận của hai bên.

    Điều khoản chung

    -          Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trên. Mọi sự thay đổi phải có sự chấp thuận giữa đôi bên bằng văn bản.

          Bên nào đơn phương hủy hợp đồng phải chịu chi phí cho những tổn thất xảy ra cho phía bên kia. Các tranh chấp xảy ra (nếu có)

          sẽ được phân xử tại Tòa án Kinh tế (nơi công ty đăng ký Giấy phép Kinh Doanh), kết luận của Tòa án kinh tế sẽ là kết luận cuối

          cùng và có giá trị rang buộc cho hai bên, chi phí sẽ do bên vi phạm trả.

    -          Hợp đồng mua bán có hiệu lực kể từ ngày khách hàng thanh toán

    -         Hợp đồng mua bán được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Việc thanh lý hợp đồng sẽ do hai bên

          thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

    -         Hợp đồng mua bán được coi như thanh lý khi 2 bên có biên bản bàn giao thiết bị và thanh toán theo điều khoản hợp đồng mua bán  khi không có điều gì xảy ra

Điều khoản & Điều kiện